menu-mob.png

Referentie data die gemanaged of opgeslagen is in verschillende afdelingen en systemen, geeft u onnodige risico's. Vergrote downtime van enterprise applicaties, verstoorde besluitvorming en negatieve compliance is het gevolg.

Om referentie data in uw organisatie efficiënt te managen, moet deze geïntegreerd, schoon, duidelijk gedefinieerd en veilig zijn.

Het hebben van een centrale hub voor alle referentie data maakt het voor u eenvoudiger om compliant en operationeel efficiënt te zijn en garandeert data kwaliteit in uw hele organisatie.

download_picture.png Ontvang het factsheet STEP voor Reference Master Data Management (In het Engels)

integrate-1.png

INTEGREREN

Consolideer referentie data vanuit verschillende bedrijfssystemen of bronnen snel en nauwkeurig om inconsistentie te voorkomen.

reduce.png

REDUCEREN

Risico's door verouderde referentie data verminderen door versie support, audits en gebruiksvriendelijke wijzigings- en goedkeuringsprocessen.


Maintain.png

BEHEREN

Zoek en update referentie data eenvoudig met hierarchie management van STEP en maak het snel importeren en exporteren van referentie data mogelijk.

secure.png

BEVEILIGEN

Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen referentie data aanmaken, uploaden en aanpassen.

advance_gray.png
best_gray.png
ferguson_gray.png
delta_gray.png
siemens_gray.png
napa_gray.png
rossmann_gray.png
Kellogg_gray.png
manutan_gray.png
sodimac_gray.png