Contact
Product Information Management: wat is het eigenlijk

Omdat producten tegenwoordig worden verkocht via een groeiend aantal verschillende verkoopkanalen, is het managen van alle informatie over die producten van cruciaal belang. Zo is het belangrijk dat alle informatie over producten die online worden verkocht, ook correct wordt weergegeven in gedrukte vorm, zoals in een catalogus. Product Information Management, afgekort PIM, is er om de informatiestromen hierbij in goede banen te leiden.

De juiste productinformatie, op de juiste plaats, op de juiste tijd

Bedrijven die vele duizenden producten verkopen, herkennen het volgende: je wilt op elk moment toegang hebben tot productinformatie die nauwkeurig, gedetailleerd, up-to-date en consistent is. Met een Product Information Management systeem kan alle productinformatie intern worden beheerd en op gezette tijden worden vrijgegeven aan verschillende verkoopkanalen. Al die informatie is volledig gesynchroniseerd, wat betekent dat de feitelijke informatie over producten voor alle verkoopkanalen exact dezelfde is. De kans dat informatie niet klopt of niet meer actueel is, is daarmee nihil geworden.

De meeste bedrijven beschikken echter niet over een systeem om al die productinformatie te beheren en te beheersen, zodat ze veel tijd kwijt zijn aan het managen van die informatie. Hierdoor kunnen ze minder goed en minder snel reageren op de concurrentie en op koopgedrag van consumenten. Uit onafhankelijk onderzoek van Ventana Research blijkt dat 80% van de bedrijven geen vertrouwen heeft in de kwaliteit van hun productinformatie en de systemen die hiervoor gebruikt worden. Een datastrategie ontbreekt nog vaak.

Veel bedrijven zonder Product Information Management-strategie

Gelukkig zien bedrijven steeds vaker in dat de belangrijkste reden voor het ontbreken van een PIM-strategie niet een gebrek aan informatie is, maar een gebrek aan de juiste systemen om productinformatie goed te kunnen managen. Een reden hiervoor is dat het omgaan met productinformatie voor de meeste bedrijven op z’n zachtst gezegd nogal wat uitdagingen met zich meebrengt. 

Te veel bedrijven maken nog steeds gebruik van Excel-spreadsheets of combineren systemen die niet op elkaar zijn afgestemd, in plaats van te werken met een professioneel Product Information Management systeem. Als productinformatie in een onderneming snel toeneemt, leidt dit tot dubbele, conflicterende, onvolledige en foutieve informatie, wat problemen veroorzaakt op allerlei plekken in de organisatie. 

Eén enkel afdelingssysteem volstaat niet bij het aanpakken van deze problemen. Vele organisaties en analisten uit de industrie komen nu tot het inzicht dat een afdelings- of bedrijfspecifieke toepassing niet in staat is deze uitdagingen voor Product Information Management volledig aan te pakken. Een betere oplossing op de lange termijn is daarom een Product Information Management systeem dat is toegesneden op het aanpakken van de volgende drie punten:

 • Het behoud van kwaliteit van productgegevens.
 • Het beheer van updates en goedkeuringen van productinformatie.
 • Verzekeren van de samenhang en betrouwbaarheid van informatie.

In bovenstaande punten voorziet een Product Information Management systeem voor de hele onderneming, inclusief alle businesspartners en leveranciers. 

PIM als centrale informatiebron

Wat is de werkelijke waarde van Product Information Management? Dat PIM wordt gezien als de centrale bron voor alle productinformatie. Dat is de reden dat deze technologie strategisch van groot belang is geworden. PIM werd ooit geïntroduceerd als oplossing voor één enkele afdeling, maar ontwikkelde zich tot een op zichzelf staand systeem voor de hele onderneming. Vandaag de dag is PIM dé centrale informatiebron voor productinformatie met alle aspecten en versies, talen, kanalen en verticale marktsegmenten. 

Deze vernieuwing biedt een aantal belangrijke voordelen zoals:

 • Betere beheersing van alle processen op het gebied van productinformatie, zoals beheer, toepasbaarheid en de naleving van regels en wetten.
 • Verbeterde kwaliteit van de informatie.
 • Kortere doorlooptijd om producten op de markt te brengen.
 • Betere conversie en meer vervolgaankopen.
 • Uniforme promotie en uitstraling van het merk over alle verkoopkanalen.
 • Minder retour producten.
 • Minder vragen aan de klantenservice en een snellere dienstverlening.
 • Meer tevreden klanten.

STEP: Product Information Management tijdens het totale verkooptraject

Het STEP-platform van Stibo Systems biedt alle tools om de processen uniform te laten verlopen en beheersbaar te houden. Daarnaast fungeert STEP als de centrale plek waar alles wordt geïntegreerd, zoals alle verkoopkanalen, inclusief toepassingen voor alle businesspartners en leveranciers.

Ook is het belangrijk dat in het STEP-platform informatie kan worden gedeeld die gebruikt wordt voor een betere klantenservice, waarmee een grotere klanttevredenheid wordt bereikt.

Wat kan STEP voor uw bedrijf betekenen?

Wij laten u graag zien wat STEP voor u kan betekenen. Kijkt u eens hoe andere toonaangevende bedrijven in uw branche dit platform optimaal inzetten om productgegevens te managen.