Wat is Master Data Management?

Master data zijn de basisgegevens over producten, klanten, leveranciers en locaties. Master Data Management bestaat uit een aantal procedures, processen en technologieën met als doel een eenduidig, nauwkeurig en betrouwbaar samengesteld overzicht te geven van al deze gegevens om bedrijfsprocessen beter te ondersteunen. Hierbij is het niet nodig dat iedere afdeling, business unit, divisie of zakenpartner dezelfde toepassing of indeling gebruikt.

Master Data Management: een van de grootste uitdagingen binnen uw bedrijf

Bij de meeste organisaties worden basisgegevens maar al te vaak dubbel ingevoerd en verspreid over meerdere systemen en toepassingen. Op deze manier krijg je een ongecontroleerde groei van informatie, worden gegevens niet gesynchroniseerd en wordt de kans op onjuiste informatie met de dag groter. Als uw gegevens niet correct zijn, dan loopt u het risico de verkeerde beslissingen te nemen omdat u zich geen duidelijk beeld kunt vormen van de geboden informatie. Als u daarentegen een bedrijfsbrede standaard realiseert waarmee gegevens worden ingevoerd, dan verzekert u zich van de juiste informatie en kunt u ook de juiste beslissingen nemen.

Een praktijkvoorbeeld

Een winkelier die zonder Master Data Management systeem werkt kan bijvoorbeeld een marineblauwe wollen spencer met een V-hals, maat large, in zijn ERP-systeem opnemen als “MB Vhals LG 008”. Hetzelfde artikel kan echter in zijn voorraadbeheersysteem zijn opgeslagen als “MBlauw 876 Wollen V-hals Lg”. Om de verwarring nog groter te maken, kan de fabrikant die de winkelier bevoorraadt het artikel in zijn supply chain managementsysteem hebben opgenomen als “9987 VH spcr wl LG”.

Omdat hier een systeem ontbreekt om al deze gegevens goed op elkaar af te stemmen, heeft dit een enorme impact op de bedrijfsprestaties van de winkelier. Dit geldt voor alle branches waarin grote aantallen producten worden verkocht. Het ontbreken van een goed werkend systeem veroorzaakt kostbare hiaten in de bedrijfsvoering, verspreiding van foutieve gegevens en gemiste bedrijfskansen. Dit leidt in toenemende mate tot klantenverlies, afnemende winstmarges en krimpend marktaandeel, een toenemend bedrijfsrisico en een langere tijd om producten op de markt te brengen.

Een Master Data Management systeem scheidt basisgegevens van gebruikersapplicaties

De oplossing voor dit veel voorkomend en kostbaar probleem is alle basisgegevens te scheiden van de gebruikersapplicaties en bedrijfsprocessen en deze gegevens centraal te beheren via een Master Data Management platform. Dit platform voorziet de verschillende gebruikerssystemen en processen afzonderlijk van de juiste informatie.

Een duidelijke kijk op de productie van basisgegevens

Met onze aanpak voor het beheer van basisgegevens krijgt u een duidelijke en logische kijk op de productie van basisgegevens, zonder dat elke afdeling, business unit of leverancier hetzelfde systeem of dezelfde gegevensindeling hoeft te gebruiken. Hierdoor is ook het gebruik van afzonderlijk beheerde opslagplaatsen overbodig, zodat er maar één versie van de echte gegevens over alle divisies, afdelingen en bedrijfskanalen nodig is.

Als we terug gaan naar het vorige voorbeeld, maar nu met een platform voor het beheer van basisgegevens, dan zien we dat alle systemen binnen de organisatie van de winkelier dezelfde spencer aanhouden als “MB Vhals LG 008.” Als de winkelier gegevens uitwisselt met de leverancier, kan hij dezelfde referentiegegevens aanhouden zonder dat de leverancier zijn itemclassificatie hoeft te wijzigen. Hierdoor worden fouten voorkomen, evenals verlies aan productiviteit en verkeerde bestellingen.

Koploper in basisgegevens- en het beheer van productinformatie

Stibo Systems helpt bedrijven al meer dan 30 jaar bij het realiseren van oplossingen voor het beheer van basisgegevens en productinformatie. Deze zorgen voor een hogere omzet, betere eenduidigheid over alle verkoopkanalen, kortere perioden voor marktintroducties en een groter marktaandeel.

Lees waarom bedrijven hebben gekozen voor oplossingen voor productgericht beheer van basisgegevens- en productinformatie. Download hier het Engelstalige document "5 manieren waarop CEO’s in de Retail hun bedrijfswinst kunnen vergroten in de huidige economie.

Neem contact met mij op