Contact
Wat is Master Data Management?

Master data is de basisinformatie over producten, klanten, leveranciers en locaties. Master Data Management bestaat uit een aantal procedures, processen en technologieën met als doel een eenduidig, nauwkeurig en betrouwbaar samengesteld overzicht te geven van al deze gegevens om bedrijfsprocessen beter te ondersteunen. Hierbij is het niet nodig dat iedere afdeling, vestiging, divisie of zakenpartner op dezelfde manier met informatie omgaat.

Master Data Management: één van de grootste uitdagingen voor het bedrijfsleven

Bij de meeste organisaties worden basisgegevens maar al te vaak dubbel ingevoerd en verspreid over meerdere systemen en toepassingen. Op deze manier krijg je een ongecontroleerde groei van informatie, worden gegevens niet gesynchroniseerd en wordt de kans op onjuiste informatie met de dag groter. Als uw gegevens niet correct zijn, loopt u het risico verkeerde beslissingen te nemen. Als u daarentegen een bedrijfsbrede standaard realiseert waarmee gegevens worden ingevoerd, dan verzekert u zich van kloppende informatie en kunt u de juiste beslissingen nemen.

Een praktijkvoorbeeld

Een winkelier die zonder Master Data Management systeem werkt, kan bijvoorbeeld een marineblauwe wollen spencer met een V-hals, maat large, in zijn ERP-systeem opnemen als 'MB Vhals LG 008'. Hetzelfde artikel kan echter in zijn voorraadbeheersysteem zijn opgeslagen als 'MBlauw 876 Wollen V-hals Lg'. Om de verwarring nog groter te maken, kan de fabrikant die de winkelier bevoorraadt het artikel in zijn supply chain managementsysteem hebben opgenomen als '9987 VH spcr wl LG'.

Omdat hier een systeem ontbreekt om al deze gegevens goed op elkaar af te stemmen, heeft dit een enorme impact op de bedrijfsprestaties van de winkelier. Dit geldt voor alle branches waarin grote aantallen producten worden verkocht. Het ontbreken van een goed werkend systeem veroorzaakt kostbare hiaten in de bedrijfsvoering, verspreiding van foutieve gegevens en gemiste bedrijfskansen. Dit leidt in toenemende mate tot klantverlies, afnemende winstmarges en krimpend marktaandeel, een toenemend bedrijfsrisico en een langere time-to-market.

Een Master Data Management systeem scheidt basisgegevens van gebruikersapplicaties

De oplossing voor dit veel voorkomend en kostbaar probleem is alle basisgegevens te scheiden van de gebruikersapplicaties en bedrijfsprocessen en deze gegevens centraal te beheren via een Master Data Management platform. Dit platform voorziet de verschillende gebruikerssystemen en processen afzonderlijk van de juiste informatie.

Een duidelijke kijk op de productie van basisgegevens

Met onze aanpak voor het beheer van basisgegevens krijgt u een duidelijke en logische kijk op de productie van basisgegevens, zonder dat elke afdeling, business unit of leverancier hetzelfde systeem of dezelfde gegevensindeling hoeft te gebruiken. Hierdoor is ook het gebruik van afzonderlijk beheerde opslagplaatsen overbodig, zodat er maar één versie van de juiste gegevens over alle divisies, afdelingen en bedrijfskanalen nodig is.

Als we terug gaan naar het vorige voorbeeld, maar nu met een platform voor het beheer van basisgegevens, dan zien we dat alle systemen binnen de organisatie van de winkelier dezelfde spencer aanhouden als 'MB Vhals LG 008.' Als de winkelier gegevens uitwisselt met de leverancier, kan hij dezelfde referentiegegevens aanhouden zonder dat de leverancier zijn itemclassificatie hoeft te wijzigen. Hierdoor worden fouten voorkomen, evenals verlies aan productiviteit en verkeerde bestellingen.

Koploper in basisgegevens- en het beheer van productinformatie

Stibo Systems helpt bedrijven al meer dan 30 jaar met oplossingen voor het beheer van basisgegevens en productinformatie. Dit zorgt voor een hogere omzet, eenduidigheid over alle verkoopkanalen, een kortere time-to-market en een vergroot marktaandeel.

Lees waarom bedrijven werken met oplossingen voor productgericht beheer van basisgegevens- en productinformatie. Download hier het Engelstalige document '5 manieren waarop CEO’s in de Retail hun bedrijfswinst vergroten in de huidige economie'.